Aktywa funduszy inwestycyjnych

Aktywa funduszy inwestycyjnych

Aktywa funduszu inwestycyjnego jest to cały posiadany przez niego majątek, w którego skład wchodzą: środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników oraz prawa i pieniądze

czytaj dalej